Heb je vragen?

Mail ons op
info@academieag.nl

Of gebruik het
contactformulier

De Academie Antroposofische Gezondheidszorg verzorgt scholingen voor professionals in de gezondheidszorg op (post)academisch en (post)HBO-niveau


Agenda 2018 / 2019

 • Interdisciplinaire basismodule
  donderdag 6 september 2018
  tot vrijdag 14 juni 2019

  • Evenement duurt de hele dag
  • Kosten: 3.200

  De volgende  interdisciplinaire basismodule start in september 2019. Data worden spoedig bekend gemaakt

  Iedere maand vindt een bijeenkomst plaats op twee aansluitende dagen op het prachtige landgoed Kraaybeekerhof in Driebergen. Totaal 20 dagen scholing.

  De interdisciplinaire basismodule is het fundament voor elke discipline in de gezondheidszorg. Het is een intensieve kennismaking met antroposofische  menskunde.  Na de basismodule kunt u kiezen voor een beroeps-specifiek vervolg van de opleiding.

  Voor aanmelding van de interdisciplinaire basismodule is een HBO of Academische vooropleiding vereist. U dient een kopie van uw diploma te uploaden bij de aanmelding.

  Accreditatie: De basismodule is geaccrediteerd bij de ADAP (accreditatie van deskundigheidsbevorderende activiteiten voor paramedici) voor  210 punten.

  Studiegids Basismodule 2018-2019

 • Trauma en desintegratie
  zaterdag 19 januari 2019

  • 09:30 - 16:30
  • Kosten: 140

  Interdisciplinaire scholing voor professionals

  Desintegratie  van denken, voelen en willen kun je veel waarnemen. Dit hangt samen met het ‘losser in elkaar zitten‘ van de mens in deze tijd. Een aantal condities bevordert dit gedeeltelijk loskoppelen van de systemen (ook wel wezensdelen genoemd) in de mens. Traumatische ervaringen die niet goed verwerkt worden bevorderen deze ontkoppeling en dan kan er pathologie ontstaan.

  Voor wie? Deze scholing is voor  professionals in de 1e en 2e lijn interessant.  Speciaal ook voor mensen die de interdisciplinaire basismodule gevolgd hebben en al dan niet aan een vervolgtraject deelnemen.

 • Opleiding Antroposofische diagnostiek, gespreks- en psychotherapie
  donderdag 31 januari 2019
  tot donderdag 28 mei 2020

  • Evenement duurt de hele dag
  • Kosten: 2.900

  De  Opleiding  Antroposofische diagnostiek, gespreks- en psychotherapie  is bedoeld voor regulier opgeleide  psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, orthopedagogen, pedagogen, en maatschappelijk werkers.

  Deze  opleiding is een geheel van 3 jaren:

  • Het eerste jaar is de Interdisciplinaire basismodule aan de Academie Antroposofische Gezondheidszorg met in totaal 20 scholingsdagen
  • Het tweede en derde jaar  zijn een vervolg  op de basismodule met 11 donderdagen  en  5 interdisciplinaire  scholingsdagen op vrijdagen.
 • Ode aan vitaliteit
  zaterdag 2 februari 2019

  • Evenement duurt de hele dag
  • Kosten: 98

  Ode aan vitaliteit, aandacht voor veerkracht, energie en motivatie

  Vitaliteit ervaren we vaak als vanzelfsprekend, tot er opeens extreme vermoeidheid is of slaapstoornissen of concentratieproblemen of………. vul maar in. Dan beseffen we hoe vitaliteit de basis is van ons leven. In de gezondheidszorg is er in de laatste jaren steeds meer aandacht voor vitaliteit. Bijvoorbeeld in de focus op leefstijlgeneeskunde en preventieve maatregelen.

  Dit thema is echter niet alleen voor werkers in de gezondheidszorg van belang, maar ook voor pedagogen. Onze leerlingen, studenten, patiënten en cliënten lijden dikwijls onder verlies van vitaliteit. En wijzelf als hulpverlener, leerkracht, begeleider? Wat kun je zelf doen om veerkrachtig en gemotiveerd te blijven?

  In deze conferentie richten we allereerst onze aandacht op vitaliteit zelf. Wat is vitaliteit eigenlijk? In onderzoek naar vitaliteit staan de begrippen energie, veerkracht en motivatie centraal. Daarna bespreken we de problematiek van verlies van vitaliteit en welke leefstijl en therapieën ter versterking ontwikkeld zijn.

  Wat kunnen we vanuit antroposofische visie hieraan bijdragen? We hebben in het vierledig mensbeeld het concept van de etherische organisatie met de zeven levensprocessen ter beschikking. Van daaruit is een brug te slaan tussen lichamelijke, psychische en geestelijke processen. Dat kan ons inspireren voor aanvullende diagnostiek en behandeling.

  Kom ook en doe mee aan deze vitale dag! Er is veel te beleven: kunst, beweging, boeiende sprekers en werkgroepen waar je vitaliteit versterkt wordt. En waar je vooral ook ideeën en praktische handvatten uitwisselt voor je werk.

  Meer informatie en inschrijving www.conferentie-ag.nl

  De voorbereidingsgroep van de Medische Sectie Antroposofische Vereniging, Academie AG, Lectoraat AG, Scillz, Plegan en NVAZ

 • Introductiecursus antroposofisch geïnspireerde zorg
  dinsdag 12 februari 2019

  • 09:00 - 15:30
  • Kosten: 365

  Deze cursus van 3 korte dagen (dinsdagen 12 en 26 februari en 12 maart) biedt een levendige kennismaking met de antroposofische visie op  een menswaardige zorg  

  Voor wie?

  Ben je nog niet zo lang werkzaam in de antroposofische zorg? Wil je meer weten over de achterliggende mensvisie waarbij aandacht voor de mens als geheel een belangrijk uitgangspunt is? Dan is deze cursus iets voor jou! De introductiecursus is voor  professionals in alle functies geschikt: o.a. begeleiders, gedragsdeskundigen, therapeuten, managers, ondersteunend personeel, leden Raad van toezicht

   Wat levert het je op?                                                                                                                                                                                                             

  Kennis over de mensvisie van antroposofisch geïnspireerde zorg. De interdisciplinaire samenstelling van de groep verbreedt je horizon op de zorgorganisatie. Je waarneming en je oordeelsvermogen worden versterkt. Je mogelijkheden om de gezondheidskrachten te ondersteunen worden vergroot. We hopen ook dat je inspiratie opdoet voor je werk en je persoonlijk leven. En wellicht ben je nieuwsgierig geworden naar meer verdieping. Dat kan!

 • Introductiecursus antroposofisch geïnspireerde zorg
  dinsdag 26 februari 2019

  • 09:00 - 15:30
  • Kosten: 365

  Deze cursus van 3 korte dagen (dinsdagen 12 en 26 februari en 12 maart) biedt een levendige kennismaking met de antroposofische visie op  een menswaardige zorg  

  Voor wie?

  Ben je nog niet zo lang werkzaam in de antroposofische zorg? Wil je meer weten over de achterliggende mensvisie waarbij aandacht voor de mens als geheel een belangrijk uitgangspunt is? Dan is deze cursus iets voor jou! De introductiecursus is voor  professionals in alle functies geschikt: o.a. begeleiders, gedragsdeskundigen, therapeuten, managers, ondersteunend personeel, leden Raad van toezicht

   Wat levert het je op?                                                                                                                                                                                                             

  Kennis over de mensvisie van antroposofisch geïnspireerde zorg. De interdisciplinaire samenstelling van de groep verbreedt je horizon op de zorgorganisatie. Je waarneming en je oordeelsvermogen worden versterkt. Je mogelijkheden om de gezondheidskrachten te ondersteunen worden vergroot. We hopen ook dat je inspiratie opdoet voor je werk en je persoonlijk leven. En wellicht ben je nieuwsgierig geworden naar meer verdieping. Dat kan!

 • Introductiecursus antroposofisch geïnspireerde zorg
  dinsdag 12 maart 2019

  • 09:00 - 15:30
  • Kosten: 365

  Deze cursus van 3 korte dagen (dinsdagen 12 en 26 februari en 12 maart) biedt een levendige kennismaking met de antroposofische visie op  een menswaardige zorg  

  Voor wie?

  Ben je nog niet zo lang werkzaam in de antroposofische zorg? Wil je meer weten over de achterliggende mensvisie waarbij aandacht voor de mens als geheel een belangrijk uitgangspunt is? Dan is deze cursus iets voor jou! De introductiecursus is voor  professionals in alle functies geschikt: o.a. begeleiders, gedragsdeskundigen, therapeuten, managers, ondersteunend personeel, leden Raad van toezicht

   Wat levert het je op?                                                                                                                                                                                                             

  Kennis over de mensvisie van antroposofisch geïnspireerde zorg. De interdisciplinaire samenstelling van de groep verbreedt je horizon op de zorgorganisatie. Je waarneming en je oordeelsvermogen worden versterkt. Je mogelijkheden om de gezondheidskrachten te ondersteunen worden vergroot. We hopen ook dat je inspiratie opdoet voor je werk en je persoonlijk leven. En wellicht ben je nieuwsgierig geworden naar meer verdieping. Dat kan!

 • Symptomen van de bewustzijnsziel
  vrijdag 15 maart 2019

  • 09:30 - 16:00
  • Kosten: 140

  Voor wie?  Interdisciplinaire  scholing voor professionals werkzaam in de gezondheidszorg en pedagogie.

  Wat levert het op?  Je  waarneming van fenomenen en symptomen van deze tijd wordt versterkt. Daarmee wordt het oordeelsvermogen over wat gezond is en wat niet gezond is gevoed. Het begrijpen van behoeftes en symptomen van ziektes wordt vergroot en de richting voor therapie en begeleiding kan meer oplichten en beter gevonden worden. De samenhang van mensheid, kinderlijke ontwikkeling en aardeontwikkeling wordt beleefbaar.

  Inhoud:  Het bewustzijn van de mensheid is in de loop der tijden veranderd. Het is van een kosmisch bewustzijn meer aards en materialistisch geworden. De ontwikkeling van de ziel is door de verschillende cultuurperiodes  gegaan van de gewaarwordingsziel, naar de verstands-gemoedsziel en aangekomen in de bewustzijnsziel. De mens is steeds individueler geworden.

 • Open voorlichting interdisciplinaire basismodule
  zaterdag 16 maart 2019

  • 09:30 - 12:30
  • Kosten: Gratis

  Overweeg je de basismodule te gaan volgen? Dan is dit de gelegenheid om kennis te maken met de modulecoördinatoren.  Je  maakt een proefles mee en hoort enkele ervaringsverhalen van deelnemers van voorgaande jaren.  Er is ook tijd ingeruimd voor persoonlijke vragen.

 • Allergie en auto-immuunziekten
  vrijdag 12 april 2019

  • 09:00 - 17:00
  • Kosten: 140

  Interdisciplinaire scholing voor professionals

  Deze scholing maakt ook deel uit van de opleiding tot gecertificeerd antroposofisch arts. Het is een verdiepende scholing en enige kennis van het antroposofisch mensbeeld is noodzakelijk.

  Meer informatie volgt spoedig

 • Antroposofische medicatie, bereiding en werking
  vrijdag 17 mei 2019

  • 10:00 - 14:00
  • Kosten: 40

  Interdisciplinaire scholing voor professionals.

  In instellingen en therapeutica wordt door medewerkers antroposofische medicatie klaargezet en uitgereikt. Op deze dag is er gelegenheid om je nader te verdiepen in de bereiding en werking van antroposofische medicatie. Er zal een inleiding plaatsvinden over de aard , bereiding en werking van deze medicatie. Een rondleiding door de apotheek illustreert de werkwijze. Op deze dag gaat het niet alleen om informatie maar ook om ervaringen opdoen.  Verder is er een rondleiding door de tuinen van Weleda waar de geneesplanten worden verzorgd. In de maand mei is de tuin een lust voor het oog.

  Deze scholing vindt plaats in samenwerking met Weleda en onze partner de NVAA.(Nederlandse Vereniging van Antroposofische artsen)

  Het programma volgt spoedig

 • Van beperking naar ontwikkeling
  vrijdag 24 mei 2019

  • 09:00 - 17:00
  • Kosten: 140

  Van beperking naar ontwikkeling. Interdisciplinaire scholing over het werken met constitutiebeelden.

  Het leven van mensen met een ontwikkelingsstoornis is een bijzondere opgave, voor de betrokkene zelf en voor het gezin. Waar vroeger in de zorg vooral nadruk lag op de stoornis, is nu de vraag belangrijker welke ontwikkelingsmogelijkheden er zijn.

  Voor wie?

  Professionals  werkzaam in de zorg die al kennis gemaakt hebben met het drie- en vierledig mensbeeld en zich verder willen verdiepen in de toepassingsmogelijkheden. Zowel voor professionals in de 1e als 2e lijn is deze scholing interessant.

  Wat levert het op?

  In instellingen over de hele wereld wordt al decennialang gewerkt met een door de antroposofische menskunde geïnspireerde constitutietypologie. Deze omvat drie paren polaire constitutiebeelden en is gebaseerd op het drie- en vierledig mensbeeld. Werken met deze typologie biedt handvatten voor de diagnostiek en voor de begeleiding en behandeling. Het sluit aan bij de behoefte om in de zorg het ontwikkelingspotentieel van mensen met een stoornis optimaal te realiseren.

  Inhoud

Bekijk de volledige agenda »